První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 22. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V5.A Absc
V5.B Absc
1.A Absc
2.A Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baarová Ilona ..
Ciprysová Danuše .. - ..
Jarošová Martina - .. .. .. - .. .. - - -
Potužníková Miluše - - - - - - - - - -
Švecová Věra ..
Uherková Eleonora ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AU Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Baarová Ilona
3 odpadá Č V5.A (1) zrušeno
Brhel Petr
3 změna A V1.B (A11) V8.A
Erbenová Dagmar
3 přesun << D 3.A 3.A z 8. hod
8 přesun >> D 3.A na 3. hod
Machovcová Hana
3 navíc M V5.A 2.A za odpadlou
3 odpadá M V5.A (2) zrušeno
4 odpadá M V5.A (1)
Mašková Helena
6 přesun >> Č V1.B na 21.2. 3. hod
Novotná Libuše
2 odpadá M 2.A (1)
Změny v rozvrzích tříd
V1.B
3 A A11 V8.A změna Br
6 Č přesun >> na 21.2. 3. hod
V5.A
3 M 2.A navíc Mch
3 Č 1 odpadá (Ba)
3 M 2 odpadá (Mch)
4. les. Obecná absence třídy
V5.B
4. les. Obecná absence třídy
1.A
5 Zsv odpadá (Ja)
2. les. Obecná absence třídy
V6.B
1 Bi odpadá (Ci)
2.A
2. les. Obecná absence třídy
3.A
3 D 3.A přesun << Er z 8. hod
3 Zsv odpadá (Ja)
8 D přesun >> na 22.2. 3. hod
V8.A
1 SvS SvS1 odpadá (Ja)
2 SvS SvS1 odpadá (Ja)
V8.B
1 SvS SvS1 odpadá (Ja)
2 SvS SvS1 odpadá (Ja)
6 Zsv odpadá (Ja)
4.A
1 SvS SvS1 odpadá (Ja)
2 SvS SvS1 odpadá (Ja)
Pedagogický dohled u třídy:
V5.A
Hodina: 4. les., Učitel: Baarová Ilona
V5.B
Hodina: 4. les., Učitel: Ciprysová Danuše
1.A
Hodina: 2. les., Učitel: Švecová Věra
2.A
Hodina: 2. les., Učitel: Uherková Eleonora